3 fazių transformatoriaus jungimas į vienos fazės elektros tinklą

Iš šono pažiūrėję į trijų fazių transformatorių pastebėsime, kad jo visų trijų vertikalių plokštelų plotis vienodas. Vienos fazės Ш tipo transformatoriaus vidurinė plokštelė du kartus platesnė. Tai reiškia, kad vienos fazės transformatoriaus vidurinė šerdis turi dvigubai didesnį plotą nei trijų fazių transformatoriaus. Vienos fazės transformatoriuje indukcija į ploto vienetą visese šerdyse yra vienoda, nes ji vidurinėje šerdyje susideda. Kadangi trijų fazių šerdžių plotai vienodi, jį jungiant į vienos fazės elektros tinklą šonines šerdis galima išnaudoti tik per pusę. Todėl toks transformatorius, įjungtas į vienos fazės elektros tinklą, turės žymiai mažesnę galia, nei jis gali atiduoti 3 fazių tinkle. Tačiau kartais vistiek reikia jį įjungti į vienos fazės elektros tinklą.

Svarbu kokiam jungimui 3 fazių tinkle transformatorius buvo pagamintas. Jei jungimui žvaigžde (Υ), mums pasisekė, jo apvijos paskaičiuotos 230V įtampai, jei trikampiu (Δ) - pasisekė mažiau, jo apvijos skirtos 380V linijinei įtampai. Tokį transformatorių irgi galima naudoti, bet jis bus išnaudotas žymiai prasčiau.

Turime 3 trijų fazių transformatorių, reikia jį įjungti į vienfazį tinklą. Į vidurinės šerdies pirminę apviją B1B2 reikia paduoti pilną 230V įtampą. Į šoninių šerdžių pirmines apvijas A1A2 ir C1C2 turi būti paduota pusė vidurinės šerdies pirminės apvijos įtampos, t.y. jos turi būti sujungtos nuosekliai bei turi būti sufazuotos.

Taigi, šoninių šerdžių apvijas sujungėme nuosekliai. Fazavimą geriausia atlikti į vidurinės šerdies pirminę apviją B1B2 vietoj 230V įtampos iš nedidelio transformatoriaus padavus 12V. Matuojame suminę šoninių pirminių apvijų A1A2 ir C1C2, sujungtų nuosekliai, įtampą A1C2. Jei įtampa apie 12V, sujungėme gerai, jei netoli nulio, reikia pakeisti vienos iš šoninių apvijų sujungimo kontaktą, pvz. paveikslėlyje parodyta, kad sujungti kontaktai A2C1, sujungiame A2C2. Vėl pamatuojame įtampą ant nuosekliai sujungtų apvijų galų, šiuo atveju A1C1. Jei ji apie 12V, viskas gerai, galime ją fazuoti su vidurine apvija B1B2.

Sujungiame vienos šoninės apvijos laisvą išvadą A1 su vidurinės apvijos išvadu B1, išvadą C2 palikdami niekur neprijungtą. Paduodame įtampą į B1B2 ir matuojame įtampą tarp B2 ir C2. Jei ji yra apie nulį, sujungiame šiuos B2 ir C2 kontaktus. Jei yra 24V įtampa, A1 prijungiame prie B2 ir vėl patikriname įtampą.

Teisingai sufazavus ir sujungus pirmines apvijas neapkrauto transformatoriaus naudojama iš tinko srovė turi būti maža.

Taip įjungtam 3 fazių transformatoriui į vienos fazės tinklą abi šoninių šerdžių antrinės apvijos A3A4 ir C3C4 turi būti apkrautos vienodai. Geriausia jas sujungti lygiagrečiai ar nuosekliai.

Apvijų išvadų žymėjimą sugalvojau pats, realiai jie gali būti pažymėti kitaip.

Pavyzdžiui, radijo stoties P-140 transformatoriaus apvijos jungiamos sekančiaiĮ pradžios puslapį →