400W stiprintuvas

Šis stiprintuvas iš pradžių buvo darytas kaip dvitaktis, kurio kiekviename petyje dirba po dvi 6П45С lempas. Norėjau įsitikinti, negi tikrai negalima padaryti tokio stiprintuvo, gerai dirbančio visuose TB diapazonuose. Po ilgų eksperimentų priėjau išvados, kad toks stiprintuvas su transformatoriumi išėjime gerai dirba tik iki 10-15MHz. Aukštesniuose dažniuose dirba prastai, išėjimo galia mažėja. Visa bėda išėjimo transformatoriuje, man nepavyko nieko tinkamo gauti, nors ir naudojau gerą feritą.

Po nepavykusių bandymų visos keturios lempos buvo sujungtos lygiagrečiai ir žadinimas paduotas į katodą.

Kaitinimui naudojau seną rusišką kaitinimo transformatorių TH46. Lempos valdymui reikalingą įtampą gavau iš kaitinimo transformatoriaus visas transformatoriaus antrines apvijas sujungdamas nuosekliai. Lempų kaitinimus taip pat sujungiau nuosekliai. Gautą ~25V kaitinimo įtampą padvigubinau ir gavau apie 70V išlygintos įtampos, su kuria galima valdyti lempą. Kad naudingai panaudoti šią įtampą, lempos valdymui naudojau čia aprašytą metodą. Šiame stiprintuve perdavimo metu ekraninio tinklelio įtampa yra apie 55V, valdymo apie -17V. Tylos srovė parenkama apie 150-200mA, ji reguliuojama keičiant stabilitroną D3. Priėmimo metu ekraninio tinklelio įtampa lygi 0, valdomo apie -70V. Tokia įtampa visiškai uždaro lempas, lempų generuojamo triukšmo negirdėti. Diapazonų perjungėjas schemoje neparodytas, jis kaip tradicinėse schemose.

Anodinė 600V įtampa gaunama padvigubinus tinklo įtampą. Maksimali stiprintuvo išėjimo galia 350-400W PEP visuose TB diapazonuose, anodo srovė apie 1A.

Šio stiprintuvo galia nedaug skiriasi nuo stiprintuvo, kuriame naudojama lempa ГУ-74Б, bet yra nepalyginamai paprastesnis ir mažesnis. Lempų vėsinimui ventiliatoriaus nenaudojau, nors esu su juo dirbęs CQWWDX. Tiesa, geresniam temperatūriniam režimui palaikyti varžybų metu viršutinis korpuso dangtis buvo nuimtas.

Valdymo ir ekraninio tinklelio įtampų stabilizatoriai

Čia tinklelių įtampų stabilizatoriai po modernizacijos. Lempų kaitinimai sujungti nuosekliai, o iš kaitinimo transformatoriaus TH36 įtampos dauginimo būdu gaunamos reikalingos (+135V ir -60V) įtampos. Į valdomą tinklelį pastoviai paduodama stabilizuota -30V įtampa. Į ekraninį tinklelį perdavimo metu paduodama stabilizuota +100V įtampa, priėmimo metu įtampa apie nulį (-300V atžvilgiu). To pakanka, kad priėmimo metu lempos būtų uždarytos. Perdavimo režime sumarinė lempų anodų srovė yra apie 200 mA. Ją galima reguliuoti paderinimo rezistoriumi R1.

Stiprintuve nėra relių valdymui reikalingos 12V įtampos. +12V įtampa paduodama iš transiverio per valdymo kabelį.

Sujungimai su žeme, pažymėti raudonai, jungiami prie stiprintuvo korpuso (žemės), kiti prie -300V.

Išjungus stiprintuvo maitinimą relės nesudirbinės ir galima dirbti vien su transiveriu neatjungiant stiprintuvo valdymo.Vytas     LY3BGPradžios puslapis →