Generatorinės tetrodinės lempos tinklelių stabilizatoriai

Valdymo tinklelio įtampos stabilizatorius

Valdymo tinklelio įtampos stabilizatorius turi būti lygiagretaus tipo. Dažnai tai realizuojama paprastu stabilitronu. Tačiau padavus per didelę lempos žadinimo įtampą valdymo tinklelio grandinėje atsiranda gan didelė srovė, kuri gali sugadinti stabilitronus.

Šioje supaprastintoje schemoje panaudotas stabilitronu D1 valdomas tranzistorius Q1.

schema

Kai jungiklis S1 atviras, į lempos valdymo tinklelį paduota įtampa (Ug1) lygi maitinimo šaltinio įtampai (duotu atveju tai bus -100V). Lempa uždaryta. Kai jungiklis S1 uždaras, šią įtampą apsprendžia stabilitrono D1 stabilizavimo įtampa. Lempa darbo ręžime. Atsiradus didesnei nei numatyta lempos valdymo tinklelio srovei tranzistorius atsidaro ir per save praleidžia srovę.

Tarp tranzistoriaus kolektoriaus ir stabilitrono įjungtas rezistorius R1. Jis yra kaip srovės daviklis. Tai galima panaudoti stiprintuvo ALC ar stiprintuvo apsaugos nuo per didelio įėjimo signalo realizacijai. Esant normaliam darbo ręžimui optoporos diodas uždarytas -1V. Jei valdymo tinklelyje atsiras maždaug 2 mA srovė, optoporos diodas pradės atsidarinėti ir tranzistoriaus grandinėje vyks reguliavimas. Keičiant R1 varžą galima reguliuoti srovę, prie kurios sudirba optopora.

Rezistoriaus R3 varža tokia, kad, vykstant siuntimui, per jį tekėtų 1-2 mA srovė.

Čia parodyta kiek sudėtingesnė schema.

schema

U4 yra valdomas stabilitronas, prie esančių rezistorių R4 ir R5 nominalų rezistoriumi R5 jo įtampą galima keisti nuo 2,5V iki 30V. Sumoje su 30V stabilitronu D1 išėjimo įtampa bus keičiama nuo -30 iki -60V. Reguliavimo diapazonas keičiamas naudojant kitokios įtampos stabilitroną D1.

Optopora U3 skirta stabilizatoriaus valdymui. Jei diodu teka srovė, stabilizatorius įjungtas. Jei srovės per optoporos diodą nėra, išėjime arba maitinimo šaltinio įtampa, arba stabilizavimo įtampa plius stabilitrono D2 stabilizavimo įtampa. Optoporos tranzistoriaus maksimali leidžiama įtampa turi būti ne mažesnė už stabilitrono D2 stabilizacijos įtampą. Optoporos valdymui reikalinga nedidelė srovė, valdymą galima organizuoti loginių mikroschemų pagalba.

Optopora U1 skirta ALC reguliavimui, U2 apsaugos nuo per didelės žadinimo galios valdymui. Apsauga gali būti tokia - viršijus maksimalią valdymo tinklelio srovę stiprintuvas atsijungia pvz. 5 sekundėm. Rezistoriumi R1 galima reguliuoti valdymo tinklelio srovę, prie kurios sudirbs apsauga.

Ekraninio tinklelio įtampos stabilizatorius

Ekraninio tinklelio srovė dažniausia būna teigiama, tačiau tam tikrame režime gali būti neigiama. Tai apsprendžia ekraninio tinklelio įtampos stabilizatoriaus schemą.

Dažniausia stabilizatoriai daromi nuoseklaus tipo su apkrova. Apkrova turi kompensuoti neigiamą tinklelio srovę. Jei ekraninio tinklelio įtampa +350V ir galima neigiama srovė -10 mA, tai apkrovos rezistoriaus varža turi būti ne didesnė nei 350/10=35kOm.

Gerų parametrų 350V įtampos stabilizatorių galima realizuoti panaudojant lauko tranzistorių, o jį valdyti optoporos pagalba. Jis turi gerą stabilizacijos koeficientą ir mažą įtampos kritimą.

schema

P-kanalo MOSFET tranzistorius turi turėti didelę leidžiamą įtampą (šiuo atveju 500V) tarp ištakos (Source) ir santakos (Drain). Jis turi būti sumontuotas ant nedidelio radiatoriaus.

Optoporos U1 tranzistorius reguliuoja įtampą tarp Q1 ištakos (Source) ir užtūros (Gate). Kai jungiklis PTT įjungtas, srovė, tekanti rezistoriumi R1, per PTT jungiklį teka į žemę. Stabilizatoriaus išėjime atsiradus didesniai nei stabilitronų D3 ir D4 stabilizavimo įtampai pradeda tekėti srovė per optoporos diodą, optoporos tranzistorius prasidaro ir mažina įtampą tarp valdančio tranzistoriaus ištakos ir užtūros. Srovė, tekanti valdymo tranzistoriumi Q1, sumažėja, tuo pačiu sumažėja ir stabilizatoriaus išėjimo įtampa.

Priėmimo ręžime lempos ekraninio tinklelio įtampa nereikalinga. Stabilizatorių galima išjungti atjungus jungiklį PTT. Srovė, tekanti rezistoriais R1, R3 ir U1 diodu, atidaro optoporos tranzistorių ir sumažina įtampą tarp tranzistoriaus Q1 ištakos ir užtūros. Tranzistorius Q1 užsidaro ir išėjimo įtampa sumažėja iki nulio. Šiame ręžime stabilizatorius beveik nenaudoja energijos.

Rezistorius R6 kartu su mažos galios 6,8V stabilitronu D1 apriboja srovės impulsus komutavimo metu. Jis taip pat gali tarnauti davikliu darant apsaugą nuo maksimalios leidžiamos ekraninio tinklelio srovės viršijimo.

Diodas D2 apsaugo stabilizatorių lempos pramušimo atveju. Rezistorius R2 apsaugo optoporos diodą. Jis stabilizacijos įtampai didelės įtakos neturi. Rezistorius R3 skirtas palaikyti stabilitronų darbui reikalingą minimalią srovę (apie 1 mA). Optopora bet kokia mažos galios su perdavimo koeficientu >100%. Apkrovos rezistorius R4 sudarytas iš trijų lygiagrečiai sujungtų 2W 100kOm rezistorių. Darant plokštę reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tarp optoporos diodo ir tranzistoriaus bus apie 400V įtampa.

O čia tas pats stabilizatorius, tik reguliavimas realizuotas maitinimo šaltinio minusiniame išvade. D5 ir C2 čia 400V ekraninės įtampos šaltinio lygintuvo elementai. Šioje schemoje reguliuojantis tranzistorius Q1 N-kanalo. Jam keliami reikalavimai tokie pat kaip ir Q1 pirmoje schemoje. Tačiau šioje schemoje jo santaka turi nulinį potencialą, todėl jį galima be izoliacinių tarpinių montuoti ant stiprintuvo korpuso.

schema

Esant įjungtam stabilizatoriui per apkrovos rezistorių R4 tekanti srovė apkrauna stabiliatoriaus tranzistorių. Esant tokiai stabilizatoriaus schemai apkrovos R4 rezistorius prisijungia tik tada, kai atsiranda neigiama tinklelio srovė.

schema

Pradžios puslapis →