Generatorinės tetrodinės lempos tinklelių stabilizatoriai

Valdymo tinklelio įtampos stabilizatorius

Valdymo tinklelio įtampos stabilizatorius turi būti lygiagreaus tipo. Dažnai tai realizuojama paprastu stabilitronu. Tačiau padavus per didelę lempos žadinimo įtampą valdymo tinklelio grandinėje atsiranda gan didelė srovė, kuri gali sugadinti stabilitronus.

Šioje supaprastintoje schemoje panaudotas stabilitronu D1 valdomas tranzistorius Q1.

schema

Kai jungiklis S1 atviras, į lempos valdymo tinklelį paduota įtampa (Ug1) lygi maitinimo šaltinio įtampai (duotu atveju tai bus -100V). Lempa uždaryta. Kai jungiklis S1 uždaras, šią įtampą apsprendžia stabilitrono D1 stabilizavimo įtampa. Lempa darbo ręžime. Atsiradus didesnei nei numatyta lempos valdymo tinklelio srovei tranzistorius atsidaro ir per save praleidžia srovę.

Tarp tranzistorias kolektoriaus ir stabilitrono įjungtas rezistorius R1. Jis yra kaip srovės daviklis. Tai galima panaudoti stiprintuvo ALC ar stiprintuvo apsaugos nuo per didelio įėjimo signalo realizacijai. Esant normaliam darbo ręžimui optoporos diodas uždarytas -1V. Jei valdymo tinklelyje atsiras maždaug 2 mA srovė, optoporos diodas pradės atsidarinėti ir tranzistoriaus grandinėje vyks reguliavimas. Keičiant R1 varžą galima reguliuoti srovę, prie kurios sudirba optopora.

Rezistoriaus R3 varža tokia, kad, vykstant siuntimui, per jį tekėtų 1-2 mA srovė.

Čia parodyta kiek sudėtingesnė schema.

schema

U4 yra valdomas stabilitronas, prie esančių rezistorių R4 ir R5 nominalų rezistoriumi R5 jo įtampą galima keisti nuo 2,5V iki 30V. Sumoje su 30V stabilitronu D1 išėjimo įtampa bus keičiama nuo -30 iki -60V. Reguliavimo diapazonas keičiamas naudojant kitokios įtampos stabilitroną D1.

Optopora U3 skirta stabilizatoriaus valdymui. Jei diodu teka srovė, stabilizatorius įjungtas. Jei srovės per optoporos diodą nėra, išėjime arba maitinimo šaltinio įtampa, arba stabilizavimo įtampa plius stabilitrono D2 stabilizavimo įtampa. Optoporos tranzistoriaus maksimali leidžiama įtampa turi būti ne mažesnė už stabilitrono D2 stabilizacijos įtampą. Optoporos valdymui reikalinga nedidelė srovė, valdymą galima organizuoti loginių mikroschemų pagalba.

Optopora U1 skirta ALC reguliavimui, U2 apsaugos nuo per didelės žadinimo galios valdymui. Apsauga gali būti tokia - viršijus maksimalią valdymo tinklelio srovę stiprintuvas atsijungia pvz. 5 sekundėm. Rezistoriumi R1 galima reguliuoti valdymo tinklelio srovę, prie kurios sudirbs apsauga.

Ekraninio tinklelio įtampos stabilizatorius

Ekraninio tinklelio srovė dažniausia būna teigiama, tačiau tam tikrame režime gali būti neigiama. Tai apsprendžia ekraninio tinklelio įtampos stabilizatoriaus schemą.

Dažniausia stabilizatoriai daromi nuoseklaus tipo su apkrova. Apkrova turi kompensuoti neigiamą tinklelio srovę. Jei ekraninio tinklelio įtampa +350V ir galima neigiama srovė -10 mA, tai apkrovos rezistoriaus varža turi būti ne didesnė nei 350/10=35kOm.

Dideliai įtampai gerai tinka optopora valdomi stabilizatoriai.

schema

Lauko tranzistoriaus užtūra prijungta tarp rezistoriaus R1 ir optoporos U1 tranzistoriaus. Išėjime atsiradus didesniai nei stabilitronų D2 ir D3 stabilizavimo įtampai, optoporos tranzistorius prasidaro ir mažina įtampą tarp valdančio tranzistoriaus ištakos ir santakos. Srovė, tekanti valdymo tranzistoriumi, sumažėja, tuo pačiu sumažėja ir stabilizatoriaus išėjimo įtampa.

Mažos galios 10V stabilitronas D1 apsaugo tranzistoriaus užtūrą nuo per didelės įtampos. Diodas D4 apsaugo stabilizatorių lempos pramušimo atveju. Rezistorius R2 apsaugo optoporos diodą. Jis stabilizacijos įtampai didelės įtakos neturi. Rezistorius R3 skirtas palaikyti stabilitronų darbui reikalingą minimalią srovę (apie 0,5 mA). Optopora bet kokia mažos galios, maksimali tranzistoriumi tekanti srovė nesiekia 1mA, įtampa 10V. Darant plokštę reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tarp optoporos diodo ir tranzistoriaus bus virš 300V įtampa. Apkrovos rezistorius R5 sudarytas iš trijų lygigrečiai sujungtų 2W 100kOm rezistorių.

Priėmimo ręžime lempos ekraninio tinklelio įtampa nereikalinga. Stabilizatorių galima išjungti padavus nedidelę srovę į optoporos diodą. Optoporos tranzistorius atsidaro, sumažina tranzistoriaus Q1 įtampą tarp užtūros ir ištakos, tranzistorius užsidaro. Šiame ręžime stabilizatorius beveik nenaudoja energijos.

Šioje schemoje stabilizatorius išjungiamas per rezistorių R4 padavus +12V įtampą.