Kvarcinis filtras

Darant RA3AO transiverį prireikė padaryti kvarcinius filtrus. Turėjau kelias skaičiavimo metodikas (UP2NV, RA3AO ir Y22MD). Paskaičiavau filtrus įvairiomis metodikomis, gavau skirtingas kondensatorių talpas. Atatinkamai ir filtrų charakteristikos buvo skirtingos. Labiausia arti užduotų parametrų gavosi filtras, paskaičiuotas pagal Y22MD metodiką, aprašytą žurnale "Funkamateur" 1984 m. Nr 11 ir 12.

Tuo metu visus skaičiavimus atlikinėjau kalkuliatoriaus pagalba ir tas procesas su neišvengiamų klaidų ieškojimu ir taisymu užimdavo pusę dienos. Praėjo daug metų nuo to "kruvino" darbo. Pagalvojau, kad būtų gerai pagal šią metodiką parašyti nesudėtingą programėlę, kad tie, kurie dar nori kažką daryti, nevargtų su kalkuliatoriumi.

Programa buvo patikrinta pagal mano rastus senus skaičiavimus. Nepatikrinta tik CW fitro stūmimo aukštyn EU1TT idėja, kurią radau jau žymiai vėliau. Todėl dėl filtro su pastumtu dažniu tikrumo nėra (nors reiktų tikėti).

Lape "Kvarciniai rezonatoriai" turite suvesti eksperimentinius kvarcinių rezonatorių duomenis. Tam reikia sumontuoti duotą schemutę ir turėti talpos bei dažnio matuoklį. Paaiškinimus rasite užvedę pele ant langelio, kurio dešinėje viršuje yra raudonas trikampėlis.

Lape "Kvarcinis filtras" įveskite norimus kvarcinio filtro parametrus ir gausite kondensatorių talpas bei filtrų įėjimo (išėjimo) varžas.

Lape "Impedanso keitimas" galima perskaičiuoti nuoseklų aktyvinio ir reaktyvinio elementų jungimą į lygiagretų ir atvirkščiai. Filtrui tai nedažnai, bet kartais prireikia.

Lape "Filtrų koeficientai" nieko keisti nereikia. Tai Batervorto filtrų koeficientai bei Čebyševo filtrų koeficientų skaičiavimas. Šis lapas galėtų būti ir paslėptas, bet nusprendžiau, kad kiekvienas norėdamas galėtų peržiūrėti visą matematiką.

Šią programą turėdamas laiko pirmiausia rašiau sau, kad esant reikalui galėčiau greitai paskaičiuoti filtrą. Nesu programavimo specialistas, todėl ji gal ir prastai padaryta. Norintys gali pasikeisti ją pagal savo norus ir poreikius. Matematika niekur nepaslėpta.