WFF logo
  Regioniniai parkai Plotas, km²
LYFF-006 Anykščių regioninis parkas

Anykščių regioninis parkas yra šiaurės rytų Lietuvoje. Plotas 15212 ha (miškai sudaro 33 proc.). Direkcija Anykščiuose. Parkas įsteigtas 1992 m. rugsėjo 24 d., siekiant išsaugoti vertingiausiems Anykčių  krašto gamtiniams ir kultūriniams kompleksams bei objektams.

162,69
LYFF-007 Asvejos regioninis parkas

Asvejos regioninis parkas – regioninis parkas rytinėje Lietuvoje, išsidėstęs trijuose rajonuose: Vilniaus, Švenčionių ir Molėtų. Bendras parko plotas 2009 m. padidėjo nuo 11712 ha iki 12208 ha, nustatyta 750 ha ploto buferinės apsaugos zona. Direkcija Dubingiuose. Parkas įsteigtas 1992 m. rugsėjo 24 d. siekiant iššsaugoti Asvejos ežeryno kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemų bei kultūros paveldo vertybes. Įdomiausia saugojama gamtos vertybė – Asvejos (Dubingių) ežeras. Yra piliakalnių, pilkapių.

115,89
LYFF-008 Aukštadvario regioninis parkas

Aukštadvario regioninis parkas yra pietryčių Lietuvoje, į vakarus nuo Vilniaus. Įsikūręs Trakų rajone, keli procentai teritorijos priklauso Prienų rajonui ir Kaišiadorių rajonui. Parko direkcija įsikūrusi Aukštadvaryje, parko plotas 153,50 km². Įsteigtas siekiant iššsaugoti vertingų Verknės ir Strėvos aukštupių kraštovaizdį, jo ekosistemas, kultūros paveldo vertybes.

153,5
LYFF-009 Biržų regioninis parkas

Biržų regioninis parkas – yra šiaurės Lietuvoje ; direkcija Biržuose . Parko plotas 14659 ha, miškai sudaro 20 proc. Įsteigtas išsaugoti Lietuvos karstinio regiono kraštovaizdžiui, jo gamtinei ekosistemai ir kultūros paveldo vertybėms.

146,59
LYFF-010 Dieveniškių istorinis regioninis parkas

Dieveniškių istorinis regioninis parkas yra pietryčių Lietuvoje . Plotas 11021 ha, direkcija Poškonyse . Parkas įsteigtas kultūros ir gamtos požiūriu vertingiems Dieveniškių apylinkių kraštovaizdžio ir etnokultūriniams kompleksams išsaugoti ir tvarkyti.

87,47
LYFF-011 Dubysos regioninis parkas

Dubysos regioninis parkas yra vidurio vakarų Lietuvoje . Didžioji dalis yra Raseinių rajone, keli procentai – Kelmės rajone . Parko plotas – 10571 ha, direkcija Raseiniuose . Įsteigtas siekiant išsaugoti Dubysos upės erozinio slėnio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemų bei kultūros paveldo vertybes.

 

105,71
LYFF-012 Gražutės regioninis parkas

Gražutės regioninis parkas įsikūręs šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje – Zarasų (apie 90 proc.) ir Ignalinos rajonuose. Parko direkcija yra Salake . Įsteigtas 1992 m. siekiant išsaugoti ir tvarkyti ypač vertingus ežeringo ir miškingo Šventosios aukštupio kraštovaizdžio kompleksus, gamtinę ekosistemų, etnokultūrines vertybes. Bendras jo plotas – apie 29 700 ha.
 

297
LYFF-013 Kauno marių regioninis parkas

Kauno marių regioninis parkas yra vidurio Lietuvoje, į rytus nuo Kauno . Parko direkcija – Vaišvydavos km. , plotas 9869 ha, vandenys užima 53 proc., miškai 33,5 proc. Parkas įkurtas 1992 m. rugsėjo 24 d. siekiant išsaugoti unikalų Kauno marių tvenkinio kraštovaizdį, pakrančių miškų augmenijų bei gyvūnijų (gamtinę ekosistemų) ir kultūros paveldo vertybes.
 

102,21
LYFF-014 Krekenavos regioninis parkas

Krekenavos regioninis parkas įsteigtas Panevėžio (didžioji dalis) ir Kėdainių rajonuose 1992 m. rugsėjo 24 d., siekiant išsaugoti Nevėžio vidurupio paslėnio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemų bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Bendras regioninio parko plotas 11 968 ha. Regioninį parkų valdo biudžetinė įstaiga – Krekenavos regioninio parko direkcija, priklausanti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir įsikūrusi Krekenavoje .
 

119,68
LYFF-015 Kurtuvėnų regioninis parkas

Kurtuvėnų regioninis parkas – regioninis parkas Rytų Žemaičių aukštumos pakraštyje, Ventos ir Dubysos upių takoskyroje. Parko centras – Kurtuvėnai , čia įsikūrusi parko direkcija. Įkurtas 1992 m., siekiant išsaugoti ežeringo ir miškingo Kurtuvėnų kalvyno (plytintį Ventos ir Dubysos upių takoskyroje) kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemų bei kultūros paveldo vertybes, sudaryti sųlygas poilsiui, puoselėti tradicinę gyvensenų. Teritorija apima dalį Šiaulių ir dalį Kelmės rajonų . Parko plotas 17 272 ha, iš kurių 12 130 ha (80,4%) miškai, 422 ha (2,8%) – vandens telkiniai. Teritorijoje gyvena per 1200 gyventojų.

150,9
LYFF-016 Labanoro regioninis parkas

Labanoro regioninis parkas – regioninis parkas rytinėje Lietuvos dalyje, ŠŠvenčionių, Molėtų ir Utenos rajonuose. Parko direkcija įsikūrusi Labanoro miestelyje. Parko teritorija užima 55344 ha (kitais duomenimis – 52848 ha) plotų. Parkas įsteigtas 1992 m. rugsėjo 24 d. siekiant išsaugoti Labanoro girios ir jos ežerynų kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemų bei kultūros paveldo vertybes, rekreaciniu požiūriu vertingius Rytų Aukštaitijos kraštovaizdžio kompleksus.
 

553,44
LYFF-017 Metelių regioninis parkas

Metelių regioninis parkas yra pietvakarių Lietuvoje. Bendras plotas – 15300 ha (miškai 22%, ežerai 28%). Direkcija Meteliuose. Parkas įsteigtas siekiant išsaugoti didžiųjų Pietų Lietuvos ežerų ir jų apylinkių kraštovaizdį, gamtos ir kultūros vertybes.  

177,29
LYFF-018 Nemuno deltos regioninis parkas

Nemuno deltos regioninis parkas yra vakarų Lietuvoje, Kuršių marių pietrytinėje pakrantėje. Plotas 28870 ha, miškai sudaro 10 proc. teritorijos. Direkcija ŠŠilutėje . Parkas įsteigtas 1992 m. siekiant išsaugoti Nemuno žemupio kraštovaizdį , jo gamtinę ekosistemų ir kultūros paveldo vertybes. Pagal Ramsaro konvencijų 1993 m. Nemuno delta įtraukta į tarptautinės svarbos pelkių sųrašą.
 

288,7
LYFF-019 Nemuno kilpų regioninis parkas

Nemuno kilpų regioninis parkas yra pietinėje Lietuvoje, direkcija Birštone. Plotas 25171 ha ( miškai užima 67 proc.). Įsteigtas siekiant išsaugoti unikalų didžiųjų Nemuno kilpų ir Punios šilo kraštovaizdžiui, jo gamtinei ekosistemai bei kultūros paveldo vertybėms.  

251,71
LYFF-020 Neries regioninis parkas

Neries regioninis parkas yra į vakarus nuo Vilniaus , abipus Neries upės, įsikūręs trijose savivaldybėse: Vilniaus rajone , Elektrėnų savivaldybėje ir Trakų rajone . Plotas virš 100 km², miškai užima 96 proc. teritorijos. Direkcija Dūkštose. Parkas įsteigtas siekiant išsaugoti ypač vertingų Neries vidurupio kilpų sistemų, vertingas miškingo Neries slėnio biocenozes, gausias kultūros vertybes.

105,88
LYFF-021 Pagramančio regioninis parkas

Pagramančio regioninis parkas – regioninis parkas vakarų Lietuvoje, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybių teritorijose. Parkas įsteigtas 1992 m. rugsėjo 24 d. siekiant išsaugoti vertingų Akmenos ir Jūros upių santakos slėnių bei miškų kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemų bei kultūros paveldo vertybes, sudaryti sųlygas turizmui ir rekreacijai, išsaugoti ypač vertingus gamtos požiūriu Jūros vidurupio ir Akmenos žemupio kraštovaizdį, Plynosios pelkės biocenozę.
 
136,44
LYFF-022 Pajūrio regioninis parkas

Pajūrio regioninis parkas yra vakarų Lietuvoje, prie Baltijos jūros. Plotas 5602 ha, jūra užima 54 proc., miškai 36 proc. Direkcija Klaipėdoje . Parkas įsteigtas siekiant išsaugoti žemyninio pajūrio kraštovaizdžius, gamtines bei kultūros paveldo vertybes, biologinę Baltijos jūros įvairovę, jūrinius riedulynus.  

50,7
LYFF-023 Panemunių regioninis parkas

Panemunių regioninis parkas yra vakarų Lietuvoje , prie Nemuno . Parko plotas 11368 ha. Direkcija Jurbarke . Parkas įsteigtas siekiant išsaugoti Nemuno žemupio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemų ir kultūros paveldo vertybes.  

115,63
LYFF-024 Pavilnių regioninis parkas

Pavilnių regioninis parkas yra pietryčių Lietuvoje , Vilniaus miesto rytiniame pakraštyje. Tai mažiausias regioninis parkas Lietuvoje, jis užima 2127 ha plotų (miškai 65%). Parkas įkurtas siekiant išsaugoti erozinių raguvynų bei Vilnios slėnio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemų bei kultūros paveldo vertybes.  

21,53
LYFF-025 Rambyno regioninis parkas

Rambyno regioninis parkas yra vakarų Lietuvoje, Nemuno dešiniajame krante. Priklauso Pagėgių savivaldybei . Parko plotas 4786 ha. Direkcija Bitėnuose . Parkas įsteigtas Nemuno žemupio kraštovaizdžiui, jo gamtinei ekosistemai ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti.

47,86
LYFF-026 Salantų regioninis parkas

Salantų regioninis parkas yra šiaurės vakarų Lietuvoje . Plotas 13630 ha, miškai užima 22 proc. teritorijos. Direkcija Salantuose. Parkas įsteigtas siekiant išsaugoti Erlos - Salanto - Minijos senslėnio ir jo apylinkių gamtinę ekosistemų bei kultūros paveldo vertybes.  

136,3
LYFF-027 Sartų regioninis parkas

Sartų regioninis parkas yra šiaurės rytų Lietuvoje, direkcija Rokiškyje . Parko plotas 4786 ha. Įsteigtas išsaugoti unikalioje dubaklonių sankirtoje susiformavusiam Sartų ežero kraštovaizdžiui, jo gamtinei ekosistemai ir kultūros paveldo vertybėms.  

125,47
LYFF-028 Sirvėtos regioninis parkas

Sirvėtos regioninis parkas yra rytų Lietuvoje . Parko plotas 8735 ha, direkcija ŠŠventoje ( Švenčionių rajonas ). Parkas įkurtas išsaugoti Švenčionių krašto moreninės takoskyros kraštovaizdžiui, jo gamtinei ekosistemai ir kultūros paveldo vertybėms.

 
87,35
LYFF-029 Tytuvėnų regioninis parkas

Tytuvėnų regioninis parkas yra vidurio vakarų Lietuvoje, Žemaitijoje , Raseinių ir Kelmės rajonuose. Užima 101,52 (ar 105,71) km² plotų, miškai 56 proc. Direkcija Tytuvėnuose . Parkas įsteigtas siekiant išsaugoti vieningų kultūrinę ir gamtinę aplinkų – garsius katalikybės židinius – Tytuvėnus ir Šiluvų.  

101,52
LYFF-030 Varnių regioninis parkas

Varnių regioninis parkas yra vakarų Lietuvoje . Parko teritorija užima 33471 ha., buferinės apsaugos zona - 18484 ha. Direkcija Ožtakių kaime. Parkas įsteigtas išsaugoti Žemaičių centrinio ežeruoto kalvyno kraštovaizdžiui, jo gamtinei ekosistemai ir kultūros paveldo vertybėms.  

338
LYFF-031 Veisiejų regioninis parkas

Veisiejų regioninis parkas yra pietvakarių Lietuvoje . Plotas 12200 ha, miškai užima 51 proc. teritorijos. Parko direkcija Veisiejuose . Įsteigtas siekiant išsaugoti Veisiejų ežeryno miškingų kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemų ir kultūros paveldo vertybes.  

122
LYFF-032 Ventos regioninis parkas

Ventos regioninis parkas yra šiaurės vakarų Lietuvoje, direkcija Viekšniuose . Plotas 10630 ha. Parkas įkurtas 1992 m. siekiant išsaugoti Ventos paslėnių kraštovaizdį, gamtinę ekosistemų ir kultūros paveldo objektus.  

106,3
LYFF-033 Verkių regioninis parkas

Verkių regioninis parkas – regioninis parkas Vilniuje , dešiniajame Neries krante. Parko plotas apie 2700 ha, miškai užima 77 proc. teritorijos. Parkas įkurtas 1992 m. siekiant išsaugoti Žaliųjų ežerų gamtinius ir Verkių (visų pirma dvaro ansamblio), Kalvarijų, Trinapolio apylinkių kultūrinius istorinius kompleksus. Yra Verkių kraštovaizdžio ir architektūros draustinis , Ežerėlių geomorfologinis draustinis.  

26,73
LYFF-034 Vištyčio regioninis parkas

Vištyčio regioninis parkas yra pietų Lietuvoje, Vilkaviškio rajono pietvakariuose, pasienyje su Lenkija ir Karaliaučiaus kraštu . Užima 108,33 km² plotų, iš jo 49 proc. užima miškai. Parko direkcija įsikūrusi Vištytyje. Parko vakariniame pakraštyje telkšo Vištyčio ežeras, stūkso Pavištyčio kalva (282 m). Parkas įsteigtas siekiant išsaugoti Suvalkų kalvyno kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemų ir kultūros paveldo vertybes.
 

108,33
LYFF-035 Žagarės regioninis parkas

Žagarės regioninis parkas yra šiaurės vakarų Lietuvoje, pasienyje su Latvija . Direkcija Žagarėje . Parko plotas 4930 ha (miškai sudaro 59 proc.). Parkas įsteigtas siekiant išsaugoti Švėtės paslėnių ir Žagarės miško kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemų ir kultūros paveldo vertybes.

 

47,84
LYFF-036 Žuvinto biosferos rezervatas

Žuvinto biosferos rezervatas yra pietų Lietuvoje, beveik visas priklauso Dovinės upės baseinui (tik Žaltyčio ež;eras ir apylinkės priklauso Želsvelės baseinui). Dovinė ir Želsvelė yra šešupės baseino upės. Rezervatas apima Žuvinto ir Amalvos pelkių kompleksus, į vakarus nuo Žuvinto esančius Buktos miškų ir Žaltyčio ež;erų ir pelkes apie jį. Rezervato plotas 5442 ha, pelkės užima 78 proc., Žuvinto ež;eras 13 proc. Direkcija Aleknonyse . Rezervatas įsteigtas 1937 m., siekiant išsaugoti Žuvinto ežero ir jį supančių pelkynų ekosistemas, turtingų gyvūnijos pasaulį, ypač paukščius. Yra nedidelis gamtos muziejus.
 

54,42
LYFF-037 Kamanu valstybinis gamtinis rezervatas

1979 m. birž;elio 29 d. Akmenės rajone Kamanų botaninio draustinio pagrindu įsteigtas Kamanų valstybinis rezervatas – 3660 ha bendro ploto. Aplink rezervatų sudaryta apsauginė zona, kuri sumažina ūkinės veiklos įtakų rezervatui – 1542 ha bendro ploto valstybiniuose ir ūkių miškuose. Tuo pačiu nutarimu patvirtinti rezervato nuostatai bei ribos. 1996 m. Kamanų rezervatas plečiamas Mažeikių miškų urėdijos sųskaita, teritorijoje, kuri ir prieš karų priklausė valstybei. šiuo metu rezervato plotas yra 3935 ha, buferinė apsaugos zona – 2530 ha.
36,60
LYFF-038 Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas

Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas jauniausias iš šiuo metu esančių keturių gamtinių rezervatų Lietuvoje. šiaurinė ir didžioji jo dalis yra Tauragės rajono pietiniame pakraštyje. Pietinė dalis siaura juosta įsiterpia į Jurbarko rajonų link Viešvilės miestelio. Rezervato plotas – 3216 ha. Rezervatų juosia 2459 ha buferinės apsaugos zona. Rezervato paskirtis – išsaugoti natūralių Viešvilės baseino su Artosios, Gličio pelkėmis ir jas supančiais Karšuvos girios miškais ekosistemų Karšuvos žemumoje, taip pat tik jai būdingų ir retų augalijų bei gyvūnijų.
32,16
LYFF-039 Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas

1975 m pačiame pietiniame Lietuvos pakraštyje įkurtas Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas. 11212 ha plote saugoma: didžiausias Lietuvoje natūralaus hidrologinio režimo Čepkelių pelkynas.
* vakaruose ir šiaurės vakaruose prie pelkės rymančios mišku apaugusios žemyninės kopos
* pelkes supantys miškai
* šiems biotopams būdinga bei reta augalija, gyvūnija ir grybija, ekosistemų stabilumas.
112,12

 

LYFF logo

 

Regioniniai parkai

      

           

       Lt    En
LYFF programos naujienos LYFF programos aprašymas Įvykusių ekspedicijų aprašymai Diplomų salygos,vaizdai,išdavimo statistika Kontaktai

PARKAI
Nacionaliniai Regioniniai Aktyvuoti