Naujametinių varžybų "Vytautas Magnus Trophy" nuostatai

 

Organizatorius:Vytauto Didžiojo Universiteto Radijo Klubas - VDU RK.

Preambulė: Vytautas Didysis (1350 - 1430 m.) - Lietuvos didysis kunigaikštis, vienas žymiausių Lietuvos valdovų.Wikipedija

Tikslas: garsinti Vytauto Didžiojo vardą, didinti klubo narių aktyvumą, populiarinti radijo ryšį TB ir UTB.

Data ir laikas: kasmet pirmas sekmadienis po Naujų Metų 0700-0759 UTC.

Artimiausių varžybų data: 2020-01-05.

Bangų ruožai: 80m ir 2m. 80m: 3510 -3600kHz tik CW, 3600-3700 tik SSB; 2m: CW - centrinis dažnis 144050, SSB/CW - centrinis dažnis 144300, FM - centrinis dažnis 145.500 .

Vytautas Didysis
Darbo rūšys:CW, Phone (SSB, FM).

Dalyviai: visi licenzijuoti Lietuvos ir užsienio radijo mėgėjai ir stebėtojai.

Dalyvių įskaita: grupė A: vienas operatorius;
grupė B: komandos.

grupė C: stebėtojai.

grupė D: klubai.

Kontroliniai numeriai: RS(T), ryšio eiles numeris, pradedant nuo 001 ir 6 ženklų WW lokatorius. Ryšių numeracija ištisinė, nepriklausomai nuo bangų ruožo.

Taškai: 1 ryšys - 1 taškas.
Su tuo pačiu korespondentu galima užmegzti po vieną ryšį kiekviename bangų ruože kiekviena darbo rūšimi.
Ryšys įskaitomas, jei korespondento šaukinys yra bent trijose ataskaitose.
Neįskaitomi ryšiai per aktyvius retransliatorius.

Daugikliai: skirtingi WW lokatoriai kiekviename bangų ruože.

Rezultatas: bendro taškų sumos ir daugiklių sumos sandauga.

Stebėtojai: Stebėtojai priima abu šaukinius ir vieną kontrolinį numerį. Tas pats korespondentas gali pasikartoti nemažiau kaip po trijų stebėjimų. Taškų skaičiavimo sistema analogiška visiems varžybų dalyviams.

Ataskaitos: išsiųsti 10 dienų laikotarpiu adresu:
VDU radijo klubui
Vileikos g. 8-901
44404 Kaunas

arba elektroninio pašto adresu: E-mail: vdurk@qrz.lt

Ataskaitoje būtinai nurodomas šaukinys, dalyvio vardas ir pavardė, varžybų įskaita, klubo pavadinimas kuriam atiduodami taškai, WW lokatorius, QSO skaičius ir pareikštas rezultatas, deklaracija apie varžybų dalyvio laikymąsi licenzijos reikalavimų ir varžybų nuostatų.

Ataskaita turėtų atrodyti taip:
Diapazonas Laikas Šaukinys Perduota Priimta

80         0700   LY1XXX   599 001  599 001 KO14WW
2           0701   LY2XXX   59   002    59  003 KO14XW

Pageidautinos elektroninės ataskaitos. Failo pavadinime turi būti nurodytas šaukinys ir failo formatas ( call.xxx).Galimi failo formatai (xxx) : cbr- CABRILLO, log - CGLOG, dat- N6TR, txt - paprastas tekstas (plain text).

Diskvalifikacija:

Apdovanojimai: