2016 m.

 Vasario 16-sios varžybų, vykusių 2016 m. vasario 16 d., 

 R E Z U L T A T A I 

=================================================================================
Vieta Šaukinys  Įskaita Klubas     Pareikšta   Patvirtinta  Pastaba
                     QSO Dgk. Tšk. QSO Dgk. Tšk. 
=================================================================================
  1. LY4L    SOMIX KTU RK      163 56 9128 157 56 8792 1 v. SOMIX
  2. LY5O    SOMIX VDU RK      149 59 8791 144 58 8352 2 v. SOMIX
  3. LY2T    SOMIX PKRK       135 55 7425 128 54 6912 3 v. SOMIX
  4. LY3NX   SOMIX          127 55 6985 120 54 6480
  5. LY2CO   SOMIX          127 52 6604 125 51 6375
  6. LY2CQ   SOMIX VARPO RK     129 53 6837 118 49 5782
  7. LY2KA   SOMIX VARPO RK     121 52 6292 114 50 5700
  8. LY4T    SOMIX KTU RK      122 52 6344 113 49 5537
  9. LY2DX   SOMIX KTU RK      117 51 5967 110 49 5390
 10. LY2FN   SOMIX VDU RK      118 51 6018 109 49 5341
 11. LY2OU   SOSSB KTU RK      122 47 5734 116 46 5336 1 v. SOSSB
 12. LY2NY   SOMIX VDU RK      116 54 6264 104 50 5200
 13. LY1CO   SOSSB KTU RK      115 47 5405 110 46 5060 2 v. SOSSB
 14. LY3UV   SOSSB VDU RK      108 48 5184 103 48 4944 3 v. SOSSB
 15. LY1DK   SOSSB PKRK       113 48 5424 106 45 4770
 16. LY2TS   SOMIX KTU RK      102 50 5100  96 49 4704
 17. LY2PY   SOSSB KAUNO RK     117 48 5616 105 44 4620
 18. LY1FK   SOMIX KTU RK      104 48 4992  98 46 4508
 19. LY1K    SOSSB PKRK       100 47 4700  95 46 4370
 20. LY3BES   SOSSB VYČIO RK     104 52 5408  92 46 4232
 21. LY5Y    SOSSB LCG        104 47 4888  98 43 4214
 22. LY1CR   SOMIX KTU RK       99 50 4950  91 45 4095
 23. LY1SR   SOSSB KTU RK      100 43 4300  94 42 3948
 24. LY3UT   SOSSB KTU RK       89 46 4094  85 46 3910
 25. LY2TB   SOSSB PKRK        97 45 4365  90 41 3690
 26. LY2VO   SOSSB VYČIO RK      86 42 3612  85 42 3570
 27. LY3E    SOSSB PKRK        84 44 3696  81 42 3402
 28. LY3CY   SOMIX          79 43 3397  77 43 3311
 29. LY9Y    SOMIX VYČIO RK      70 51 3570  66 47 3102
 30. LY2AX   SOMIX          76 39 2964  73 38 2774
 31. LY4MA   SOSSB          64 38 2432  63 38 2394
 32. LY2BBA   SOSSB PKRK        66 38 2508  61 37 2257
 33. LY2ND   SOSSB KTU RK       70 34 2380  67 33 2211
 34. LY3IZ   SOSSB          71 34 2414  68 32 2176
 35. LY2CH   SOSSB VYČIO RK      67 37 2479  61 34 2074
 36. LY2SH   SOSSB BIRŽŲ RK      62 36 2232  56 33 1848
 37. LY4LA   SOSSB ŠVYTURIO RK    64 36 2304  55 33 1815
 38. LY2AJ   SOCW VARPO RK      68 26 1768  67 26 1742 1 v. SOCW
 39. LY2MM   SOCW VDU RK       62 26 1612  62 26 1612 2 v. SOCW
 40. LY2F    SOCW VDU RK       64 25 1600  61 24 1464 3 v. SOCW
 41. LY2GV   SOCW VYČIO RK      60 26 1560  57 25 1425
 42. LY3GK   SOSSB KTU RK       62 35 2170  50 28 1400
 43. LY2BCE   SOSSB PKRK        58 26 1508  56 25 1400
 44. LY2CX   SOCW           58 24 1392  57 24 1368
 45. LY3PDX   SOSSB HERCO RK      51 28 1428  48 28 1344
 46. LY1CT   SOCW ŠVYTURIO RK    56 26 1456  52 25 1300
 47. LY4BF   SOCW           57 24 1368  54 24 1296
 48. LY1M    SOCW VARPO RK      55 25 1375  54 24 1296
 49. LY2GW   SOCW VARPO RK      57 24 1368  56 23 1288
 50. LY2HQ   SOSSB VYČIO RK      40 27 1080  39 26 1014
 51. LY2ZO   SOSSB KTU RK       46 27 1242  39 25  975
 52. LY3ZM   MO  KTU RK       87 43 3741  30 25  750 1 v. MO
 53. LY16W   MO  VDU RK       16 16  256  16 16  256 2 v. MO
 54. LY3BRA   SOSSB          17 17  289  16 16  256
 55. LY3IV   SOSSB VDU RK       11 11  121  10 10  100
 56. LY2Q    SOSSB ŠVYTURIO RK    16 12  192  11  9  99
=================================================================================


 KLUBŲ ĮSKAITA
==============================================
 Vieta Klubas      Dalyviai   Taškai 
==============================================
  1. KTU RK       14     56616
  2. VDU RK        8     27269
  3. PKRK         7     26801
  4. VARPO RK       5     15808
  5. VYČIO RK       6     15417
  6. KAUNO RK       1     4620
  7. LCG         1     4214
  8. ŠVYTURIO RK     3     3214
  9. BIRŽŲ RK       1     1848
  10. HERCO RK       1     1344
==============================================


 Kontrolei gautos ataskaitos:
 LY4A, LY2EW.
 
 Negautos ataskaitos: 
 LY1SU,LY1U,LY2YK.
______________________________________
 Teisėjų kolegija: LY2HQ, LY2GV
 2016 m. vasario 27 d.
===============================================
<< LYTest v.2.14 2015 © LY2CG >>