2015 m.

 

 
 Vasario 16-sios varžybų, vykusių 2015 m. vasario 16 d., 

 R E Z U L T A T A I 

=================================================================================
Vieta Šaukinys  Įskaita Klubas     Pareikšta   Patvirtinta  Pastaba
                     QSO Dgk. Tšk. QSO Dgk. Tšk. 
=================================================================================
  1. LY4L    SOMIX KTU RK      193 75 14475 186 72 13392 1 v. SOMIX
  2. LY9A    SOMIX KTU RK      169 75 12675 163 73 11899 2 v. SOMIX
  3. LY5R    SOMIX KTU RK      163 75 12225 158 73 11534 3 v. SOMIX
  4. LY2CO   SOMIX          161 73 11753 158 72 11376
  5. LY3NX   SOMIX          149 73 10877 140 70 9800
  6. LY4T    SOMIX KTU RK      147 66 9702 143 66 9438
  7. LY2KM   SOMIX VDU RK      150 70 10500 143 66 9438
  8. LY2OU   SOSSB KTU RK      141 65 9165 135 64 8640 1 v. SOSSB
  9. LY5W    SOMIX VDU RK      135 71 9585 125 68 8500
 10. LY2DX   SOMIX KTU RK      126 69 8694 121 68 8228
 11. LY3B    SOMIX BIRŽŲ RK     132 63 8316 131 62 8122
 12. LY4A    SOSSB          139 60 8340 136 59 8024 2 v. SOSSB
 13. LY2CX   SOMIX ŠVYTURIO RK    138 64 8832 128 61 7808
 14. LY2HS   SOSSB          126 62 7812 123 61 7503 3 v. SOSSB
 15. LY3BES   SOSSB VYČIO RK     128 63 8064 120 62 7440
 16. LY1CO   SOSSB KTU RK      127 61 7747 126 59 7434
 17. LY2R    SOSSB VYČIO RK     127 64 8128 116 63 7308
 18. LY4Q    SOSSB LCG        125 61 7625 119 61 7259
 19. LY2FN   SOMIX VDU RK      118 63 7434 116 62 7192
 20. LY5O    SOMIX VDU RK      110 68 7480 108 66 7128
 21. LY2PY   SOSSB          135 59 7965 125 57 7125
 22. LY2TS   SOMIX KTU RK      106 65 6890 101 62 6262
 23. LY3BB   SOMIX KTU RK      118 58 6844 110 56 6160
 24. LY1SR   SOSSB KTU RK      113 56 6328 110 55 6050
 25. LY3UV   SOSSB VDU RK      119 57 6783 112 54 6048
 26. LY4TB   SOSSB VYČIO RK     111 55 6105 109 54 5886
 27. LY3CW   SOMIX HERCO RK     117 57 6669 109 54 5886
 28. LY4MA   SOSSB          108 59 6372 100 57 5700
 29. LY1CR   SOMIX KTU RK      112 63 7056  98 58 5684
 30. LY1FDX   SOSSB VYČIO RK     105 58 6090  96 56 5376
 31. LY3DA   SOMIX KTU RK      104 52 5408 100 51 5100
 32. LY4LA   SOSSB ŠVYTURIO RK    100 54 5400  92 52 4784
 33. LY1DK   SOSSB PKRK        91 54 4914  89 53 4717
 34. LY3UT   SOSSB KTU RK       91 49 4459  90 48 4320
 35. LY2BBA   SOSSB PKRK        81 56 4536  72 50 3600
 36. LY5AT/P  SOSSB          87 49 4263  81 44 3564
 37. LY4Z    SOSSB KTU RK       85 44 3740  82 43 3526
 38. LY2VO   SOSSB VYČIO RK      86 43 3698  82 41 3362
 39. LY2PBV   SOMIX HERCO RK      97 53 5141  74 45 3330
 40. LY2TB   SOSSB PKRK        80 46 3680  75 44 3300
 41. LY2F    SOCW VDU RK       93 36 3348  91 36 3276 1 v. SOCW
 42. LY2NY   SOMIX VDU RK       80 41 3280  77 40 3080
 43. LY2SS   SOMIX ŠVYTURIO RK    75 44 3300  72 42 3024
 44. LY2BKT   SOCW KTU RK       84 34 2856  84 34 2856 2 v. SOCW
 45. LY1DA   SOSSB PKRK        73 40 2920  71 40 2840
 46. LY3E    SOSSB PKRK        73 43 3139  69 41 2829
 47. LY1EE   SOCW KTU RK       79  0   0  78 35 2730 3 v. SOCW
 48. LY3IZ   SOSSB          71 39 2769  70 39 2730
 49. LY2RJ   SOCW KTU RK       78 34 2652  78 34 2652
 50. LY2MM   SOCW VDU RK       78 34 2652  78 34 2652
 51. LY2NK   SOCW KTU RK       75 35 2625  72 35 2520
 52. LY1CT   SOCW ŠVYTURIO RK    79 35 2765  75 33 2475
 53. LY2J    SOCW KTU RK       76 33 2508  73 33 2409
 54. LY4BF   SOCW           72 34 2448  70 34 2380
 55. LY2AJ   SOCW VARPO RK      74 33 2442  72 33 2376
 56. LY2ND   SOSSB KTU RK       67 37 2479  65 36 2340
 57. LY3TW   SOSSB VDU RK       67 40 2680  60 35 2100
 58. LY2KA   SOCW VARPO RK      68 34 2312  65 32 2080
 59. LY2SH   SOSSB BIRŽŲ RK      60 38 2280  57 36 2052
 60. LY5CB   SOSSB          57 36 2052  53 34 1802
 61. LY4K    SOMIX VDU RK       53 40 2120  47 38 1786
 62. LY2KW   SOCW           60 29 1740  59 29 1711
 63. LY2BAG   SOSSB ŠVYTURIO RK    50 35 1750  49 34 1666
 64. LY3MR   MOSSB          51 32 1632  50 32 1600 1 v. MOSSB
 65. LY2BCE   SOSSB PKRK        53 36 1908  46 33 1518
 66. LY3AR   SOSSB VYČIO RK      49 33 1617  47 32 1504
 67. LY2HW   SOSSB ŠVYTURIO RK    49 36 1764  44 34 1496
 68. LY1T    SOSSB          51 32 1632  45 30 1350
 69. LY2EW   SOCW           50 25 1250  46 24 1104
 70. LY3PDX   SOSSB HERCO RK      52 30 1560  36 24  864
 71. LY2CD   SOSSB VYČIO RK      37 28 1036  30 23  690
 72. LY3AZ   SOSSB VDU RK       30 21  630  29 21  609
 73. LY2BHB   SOSSB VYČIO RK      35  0   0  26 19  494
 74. LY2HQ   SOSSB VYČIO RK      19 17  323  18 16  288
 75. LY2Q    SOSSB ŠVYTURIO RK    22  0   0  14 14  196
 76. LY5NF   SOSSB           3  3   9  3  3   9
 77. LY3VB   SOSSB VYČIO RK      3  3   9  2  2   4
=================================================================================


 KLUBŲ ĮSKAITA
==============================================
 Vieta Klubas      Dalyviai   Taškai 
==============================================
  1. KTU RK       20    123174
  2. VDU RK       12     53069
  3. VYČIO RK      11     33024
  4. ŠVYTURIO RK     7     21449
  5. PKRK         6     18804
  6. BIRŽŲ RK       2     10174
  7. HERCO RK       3     10080
  8. LCG         1     7259
  9. VARPO RK       2     4456
==============================================

 Kontrolei gautos ataskaitos:
 LY2GN, LY7M.
 
 Negautos ataskaitos: 
 LY1SU,LY2YK,LY2K,
 LY2T(netinkamas failas).
______________________________________
 Teisėjų kolegija: LY4TB, LY2HQ, LY2GV
 2015 m. kovo 13 d.

===============================================<< LYTest v.2.14 2015 © LY2CG >>