Preliminarūs 2021 m. varžybų rezultatai

 Vasario 16-sios varžybų, vykusių 2021 m. vasario 16 d., 

 P R E L I M I N A R U S  R E Z U L T A T A I 

=================================================================================
Vieta Šaukinys  Įskaita Klubas     Pareikšta   Patvirtinta  Pastaba
                     QSO Dgk. Tšk. QSO Dgk. Tšk. 
=================================================================================
  1. LY3S    MOMIX PKRK       191 73 13943 180 71 12780 
  2. LY4L    SOMIX KTU        159 72 11448 149 69 10281 
  3. LY9A    SOMIX KTU        148 67 9916 137 65 8905 
  4. LY2DX   MOMIX KTU        136 64 8704 130 63 8190 
  5. LY3NX   SOMIX          135 66 8910 126 64 8064 
  6. LY4T    SOMIX KTU        138 64 8832 129 61 7869
  7. LY2BKT   SOMIX VYTIS       119 68 8092 111 65 7215
  8. LY5O    SOMIX VDU        121 64 7744 115 62 7130
  9. LY2CQ   SOMIX VARPAS      130 64 8320 117 59 6903
 10. LY2VO   SOSSB VYTIS       121 55 6655 114 53 6042 
 11. LY5W    SOMIX VDU        111 59 6549 106 57 6042
 12. LY2CX   SOMIX SVYTURYS     116 58 6728 109 55 5995
 13. LY2OU   SOSSB KTU        117 54 6318 111 53 5883 
 14. LY5DE   SOSSB OMAS       119 56 6664 107 53 5671 
 15. LY1SR   SOSSB KTU        114 54 6156 106 52 5512
 16. LY2AX   SOMIX KTU        104 60 6240  98 56 5488
 17. LY2EW   SOSSB          111 56 6216 104 52 5408
 18. LY1DA   SOSSB PKRK       108 56 6048 100 54 5400
 19. LY3AB   SOSSB BALTIC CONTEST CL 106 59 6254  99 54 5346
 20. LY2BAW   SOMIX SVYTURYS      91 62 5642  87 60 5220
 21. LY5YY   MOMIX KTU        105 53 5565  99 50 4950 
 22. LY3B    SOMIX KTU        107 46 4922 105 46 4830
 23. LY4TB   SOSSB VYTIS       97 52 5044  94 51 4794
 24. LY2R    SOSSB VYTIS       100 53 5300  94 50 4700
 25. LY5GT   SOSSB KTU        96 56 5376  87 51 4437
 26. LY1B    SOSSB VDU        93 49 4557  88 48 4224
 27. LY4Q    SOSSB LCG        96 44 4224  91 43 3913
 28. LY3VP   SOSSB VDU        80 47 3760  74 44 3256
 29. LY3IZ   SOSSB OMAS        88 40 3520  83 39 3237
 30. LY2A    SOCW VARPAS       87 37 3219  84 36 3024 
 31. LY3UV   SOSSB VDU        86 41 3526  79 38 3002
 32. LY2MM   SOCW VDU        86 35 3010  84 35 2940 
 33. LY4K    SOCW VDU        80 35 2800  79 35 2765 
 34. LY2F    SOCW VDU        80 36 2880  76 36 2736
 35. LY2AT   SOCW KTU        75 36 2700  74 36 2664
 36. LY3BES   SOSSB VYTIS       74 42 3108  66 40 2640
 37. LY2HI   SOSSB OMAS        68 40 2720  66 39 2574
 38. LY2J    SOCW KTU        74 34 2516  71 34 2414
 39. LY2HS   SOSSB          69 37 2553  66 35 2310
 40. LY2GN   SOSSB VYTIS       70 37 2590  65 35 2275
 41. LY3CY   SOMIX          67 36 2412  65 35 2275
 42. LY3LT   SOSSB          70 35 2450  67 33 2211
 43. LY2NZ   SOCW SVYTURYS      69 32 2208  67 32 2144
 44. LY2PY   SOSSB VDU        58 40 2320  55 38 2090
 45. LY5OO   SOMIX KTU        61 38 2318  56 36 2016
 46. LY1M    SOCW VARPAS       64 33 2112  62 32 1984
 47. LY2BGA   SOSSB VYTIS       63 35 2205  57 34 1938
 48. LY3GK   SOSSB KTU        59 39 2301  52 35 1820
 49. LY1CT   SOMIX SVYTURYS      50 42 2100  45 39 1755
 50. LY4DL   SOSSB VYTIS       54 37 1998  49 35 1715
 51. LY0NAS   SOMIX VU         49 36 1764  48 35 1680
 52. LY4LA   SOSSB SVYTURYS      66 38 2508  50 32 1600
 53. LY2BEV   SOCW HERCAS       58 29 1682  56 28 1568
 54. LY4BF   SOCW           54 28 1512  53 28 1484
 55. LY2MC   SOCW KTU        49 29 1421  47 28 1316
 56. LY3FI   SOSSB          48 32 1536  43 30 1290
 57. LY2H    SOMIX          50 32 1600  43 28 1204
 58. LY2LO   SOCW VYTIS       46 28 1288  43 26 1118
 59. LY2ON   SOSSB SVYTURYS      51 29 1479  41 26 1066
 60. LY3PDX   SOSSB HERCAS       44 29 1276  37 25  925
 61. LY2RK   SOSSB          46 25 1150  40 23  920
 62. LY2PBV   SOSSB HERCAS       59 42 2478  33 26  858
 63. LY7Z    SOMIX VYTIS       31 25  775  31 25  775
 64. LY2TA   SOMIX VYTIS       32 24  768  30 22  660
 65. LY2FM   SOCW VDU        35 20  700  31 19  589
 66. LY2HQ   SOSSB VYTIS       25 17  425  23 15  345
 67. LY2SQ   SOSSB          19 19  361  17 17  289
 68. LY2BBA   SOSSB PKRK        23 19  437  18 16  288
 69. LY1ED   SOSSB VYTIS       20 18  360  15 13  195
 70. LY2CH   SOSSB VYTIS       19 10  190  19 10  190
 71. LY7L    SOSSB BALTIC CONTEST CL 16 12  192  15 11  165
 72. LY4MA   SOSSB          104 59 6136  12  4  48
=================================================================================

 Kontrolei gautos ataskaitos:
 LY1FX, LY1SU, LY5G, LY6A, LY7M. LY2BAA
 
 Negautos ataskaitos: 
 LY2BAG, LY2Q.
______________________________________
 Teisėjų kolegija: LY4TB, LY2HQ, LY2VO
 2021 m. vasario 23 d.
===============================================<< LYTest v.2.14 2015 © LY2CG >>