Nuostatai

2013 metų

SEPTINTOJO LIETUVOS JAUNŲJŲ RADISTŲ ČEMPIONATO

NUOSTATAI

Organizatorius:

                         LRMD, Šiaulių radijo klubas Vytis, Šiaulių JTC, Pelengas SRPK.

Data, laikas ir vieta:

2013 metų balandžio 20 dieną, 11 val., Šiaulių Jaunųjų technikų centre, Gumbinės g. 18, Šiauliai

 Rungtys:

 1. Radijo stebėjimo rungtis (SWL):

– dalyvis turi registruoti eteryje dirbančių radijo stočių darbą (tik šaukinius). Trukmė – 10 minučių;

 1. Morzės kodo priėmimo rungtis (CW):

– dalyvis turi priimti 25 CWQRQ programos sugeneruotus morzės kodo ženklus;

 1. Radijo stebėjimo rungtis (SWL):

– dalyvis turi registruoti eteryje dirbančių radijo stočių darbą (tik šaukinius). Trukmė – 5 minutės;

 1. Radijo orientacijos rungtis (RO):

– dalyvis per kuo trumpesnį laiką turi surasti paslėptą siųstuvą (“lapę”).

Taškai:

 • už vieną stebėjimą – 2 taškai,
 • už vieną teisingą morzės kodo ženklą – 0,5 taško,
 • už surastą lapę – 5, 3, arba 1 taškas (priklausomai nuo rezultato).

Galutinis dalyvio rezultatas – visų rungčių taškų suma.

Komandinis rezultatas – dviejų geriausių komandos dalyvių rezultatų suma.

Pogrupiai:

 1. Asmeninis jaunučiai iki 14 metų imtinai, M – merginos, V – vaikinai;
 2. Asmeninis jauniai iki 16 metų imtinai, M – merginos, V – vaikinai;
 3. Asmeninis jaunimas iki 18 metų imtinai, M – merginos, V – vaikinai;
 4. Komandinis. Komandą privalo sudaryti mažiausiai du dalyviai. Tas pats dalyvis gali priklausyti tik vienai komandai.

Apdovanojimai:

 1. Dalyviai – prizininkai asmeniniuose pogrupiuose;
 2. Komandos – prizininkės;
 3. Dalyviai – prizininkai SWL rungtyje;
 4. Dalyviai – prizininkai CW rungtyje;
 5. Dalyviai – prizininkai RO rungtyje.

Organizatoriai