Nuostatai

2015 metų devintasis
LIETUVOS JAUNŲJŲ RADISTŲ ČEMPIONATAS

Organizatorius:

LRMD,  Šiaulių radijo klubas Vytis, Šiaulių JTC,  Pelengas SRPK.

Data, laikas ir vieta:

2015 metų balandžio18 dieną, 11 val., Šiaulių Jaunųjų technikų centre, Gumbinės g. 18, Šiauliai

Rungtys:

 1. Radijo stebėjimo rungtis (SWL) — dalyvis turi registruoti eteryje dirbančių radijo stočių darbą (tik šaukinius). Trukmė – 10 minučių;
 2. Morzės kodo priėmimo rungtis (CW) — dalyvis turi priimti 25 CWQRQ programos sugeneruotus morzės kodo ženklus;
 3. Radijo stebėjimo rungtis (SWL) — dalyvis turi registruoti eteryje dirbančių radijo stočių darbą (tik šaukinius). Trukmė – 5 minutės;
 4. Radijo orientacijos rungtis (RO) — dalyvis per kuo trumpesnį laiką turi surasti paslėptą siųstuvą (“lapę”).

Taškai:

 • už vieną stebėjimą – 2 taškai,
 • už vieną teisingą Morzės kodo ženklą – 0,5 taško,
 • už surastas “lapes” – maksimaliai 15 taškų (priklausomai nuo rezultato).

Galutinis dalyvio rezultatas – visų rungčių taškų suma.
Komandinis rezultatas – dviejų geriausių komandos dalyvių rezultatų suma.

Pogrupiai:

 1. Asmeninis jaunučiai iki 14 metų imtinai, M – merginos, V – vaikinai;
 2. Asmeninis jauniai iki 16 metų imtinai, M – merginos, V – vaikinai;
 3. Asmeninis jaunimas (moksleiviai) iki 19 metų imtinai, M – merginos, V – vaikinai;
 4. Komandinis. Komandą privalo sudaryti mažiausiai du dalyviai. Tas pats dalyvis gali priklausyti tik vienai komandai.

Apdovanojimai:

 1. Dalyviai – prizininkai asmeniniuose pogrupiuose;
 2. Komandos – prizininkės;
 3. Dalyviai – prizininkai SWL rungtyje;
 4. Dalyviai – prizininkai CW rungtyje;
 5. Dalyviai – prizininkai RO rungtyje.

Organizatoriai